ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

SWIM YOUR WAY - 6η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ (VIDEO)

Κυριακή 20 Μαρτίου 2022
Swim your way - 6η άσκηση Προώθηση και Τεχνική Ελευθέρου (video)

Κοινωνικές δράσεις

Μάθημα 6:
Προώθηση και Τεχνική Ελευθέρου

Δραστηριότητα 1:
Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο μαθητή την κίνηση που πρέπει να ακολουθήσει το χέρι (το ένα χέρι μόνο). Στη συνέχεια το άλλο χέρι. Και στο τέλος εναλλάξ την κίνηση των δύο χεριών (μια το δεξί, μια το αριστερό). Ο εκπαιδευτικός, κρατάει το χέρι του μαθητή και εκτελεί μιμητικά την κίνηση του ελευθέρου.

Δραστηριότητα 2:
Ο εκπαιδευτικός, δείχνει το χέρι του μαθητή που θέλει να εκτελέσει την κίνηση του ελευθέρου, για να διαπιστώσει αν έχει την έχει κατανοήσει.

Δραστηριότητα 3:
Πραγματοποιείται η ίδια κίνηση, όμως αυτή τη φορά προσθέτουμε και την αναπνοή.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.!
Ο εκπαιδευτικός, δίνει την εντολή στο μαθητή να πετάξει μόνος του, όποια από τα παιχνίδια θέλει στο νερό και έπειτα να πάει να τα μαζέψει, προσπαθώντας  να κολυμπήσει χωρίς σανίδα, μιμούμενος την κίνηση του ελευθέρου.