ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ CAFE UEFA ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NORIAKI LABORATORIES

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας, του CAFE UEFA και της εταιρείας NORIAKI LABORATORIES

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας /Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών της ΣΕΦΑΑ/ ΕΚΠΑ, 
του Νoriaki Kano Laboratories και του CAFÉ της UEFA

Υπογράφηκε στις 13 Νοεμβρίου 2020 Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών/ΣΕΦΑΑ/ ΕΚΠΑ, του φορέα Νoriaki Kano Laboratories, και του CAFÉ CSR partner της UEFA (Κέντρο προσβασιμότητας για το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη).
Στόχος της συγκεκριμένης συνεργασίας αποτελεί η ανάπτυξη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικά με την προσβασιμότητα και συμπεριληπτική εμπειρία σε στάδια και αθλητικά γεγονότα για άτομα με αναπηρίες. 
Το σύμφωνο συνεργασίας περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα δράσεων και συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και πεδίων παρέμβασης, όπως: 

  • Αθλητισμός
  • Εκπαίδευση
  • Αξιοποίηση έρευνας και ερευνητικών υποδομών
  • Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και θεσμικής οργάνωσης σε θέματα υποστήριξης ΑμεΑ.

Έρχεται  σε συνέχεια και σε συνεργασία με την ανάπτυξη και εδραίωση του θεσμού “ACCESo”, που είναι και η Ελληνική πρόταση του Εργαστηρίου στα βραβεία των Ηνωμένων Εθνών/ UN SDG action campaign 2020.
Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών διαχειρίζεται για την Ελλάδα το project με τίτλο “Ποδόσφαιρο και Θεατές/Φίλαθλοι με αναπηρία: Προσβασιμότητα και Βιωματική Εμπειρία”.

Το πρόγραμμα ξεκινά επίσημα στις 03-12-2020, συμβολικά την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας.
Θα έχει ως αποδέκτες φιλάθλους με αναπηρία και φιλάθλους, συνοδούς, φίλους, εμπλεκόμενους με ΑμεΑ, που έρχονται σε επαφή στα αθλητικά γεγονότα μιας ομάδας. 
Οι φίλαθλοι με αναπηρία, φίλαθλοι συνοδοί εμπλεκόμενοι με ΑμεΑ, επισκέπτες των σταδίων και αθλητικών γεγονότων αντιπροσωπεύουν όλο και περισσότερο την ευρεία ευρωπαϊκή κοινότητα. Επιπλέον, ο αριθμός των ΑμεΑ, που επιθυμεί να παρακολουθήσει ζωντανούς αγώνες με την οικογένεια ή τους φίλους, συνεχώς αυξάνεται. Η δημιουργία προδιαγραφών για προσβάσιμη συμμετοχή και βιωματική εμπειρία  σε αθλητικά δρώμενα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βιώνουν μια αθλητική εμπειρία πιο ανεξάρτητα και ικανοποιητικά. 

Στόχοι αυτής της έρευνας θα είναι: 

  1. να διερευνηθεί το επίπεδο προσβασιμότητας στα γήπεδα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα 
  2. να διερευνηθεί,  αν οι οπαδοί με αναπηρία παρακολουθούν ζωντανά αγώνες ποδοσφαίρου και 
  3. να κατανοηθούν τα υπάρχοντα ζητήματα, που ενδέχεται να εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία να παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες.

Με βάση τα προαναφερθέντα, στόχος του Εργαστηρίου είναι να δημιουργηθεί και να καθιερωθεί στο CAFÉ της UEFA το «Ελληνικό μοντέλο προσέγγισης προσβασιμότητας και βιωματικής εμπειρίας σε “match days ποδοσφαίρου”.
Τα αποτελέσματα των κοινών δράσεων θα ανακοινώνονται από το Εργαστήριο και από το Κέντρο CAFÉ στο πλαίσιο των ετήσιων σχεδιασμένων δράσεων καλών πρακτικών (π.χ. CAFÉ week action 2021). Επίσης, θα αναρτούνται επίσημα στις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των δύο φορέων.

Ο συντονισμός του έργου γίνεται από τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου και Επιστημονική Υπεύθυνη Καθηγήτρια Δήμητρα Κουτσούκη (Leader) σε συνεργασία με τον Μιχάλη Λολίδη, project partner (Noriaki Kano Laboratories/mlolidis@phed uoa.gr/ mlolidis@nklabs.gr). Κάθε πληροφορία σχετική δίνεται από τη συντονίστρια του έργου Καθηγήτρια Δ. Κουτσούκη στο τηλ. 2107276023/6021 /dkoutsou@phed uoa.gr.
Σχετικές ιστοσελίδες:
www.apalab.phed.uoa.gr
www.cafefootball.eu
www.facebook.com/apalab.phed.uoa/
www.facebook.com/cafefootball