ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NORIAKI KANO LABΟRATORIES

Συνεργασία του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών και της εταιρείας Noriaki  Kano Labοratories

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών του ΕΚΠΑ (unit/safe and inclusive sports). και η εταιρεία Noriaki Kano Labοratories πραγματοποιούν σε συνεργασία το πρόγραμμα “Descroptio”: An Integrated Audio Descriptive Commentary Media System (Ιn.ADCms) for blind and partially sighted persons. Sport events in Greece in ‘visible’ experience worldwide.
 
Το “Descroptio” έχει βραβευτεί στο “Erasmus Equal Sports for All” το 2019 ως τακτική προώθησης πρωτοβουλίας και καλής πρακτικής (for best practice and for initiative promotion tactics),  https://www.facebook.com/EqualSportforAll/.
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Επικοινωνίας Ακουστικής Περιγραφής για άτομα με τύφλωση και μερική όραση, που περιγράφει, σχολιάζει και αποδίδει αθλητικούς αγώνες. Προσφέρεται, έτσι, μόνιμη, διαρκής πρόσβαση και βιωματική εμπειρία σε άτομα με προβλήματα όρασης για οποιαδήποτε αθλητικό γεγονός.
 
Το πρόγραμμα “Descroptio” περιλαμβάνει σαν προαπαιτούμενα:
   1. τη δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης (total value chain / pre-game, match-day, after-game) για κάθε είδους άθλημα ή αθλητικό    
        γεγονός,
   2. τη διαδικασία σχετικής εξάσκησης και εγκύκλιας εκπαίδευσης και  μετά από αυτήν,
   3  την πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το  ISO/IEC 17024:2012, των ατόμων δηλαδή  που θα εργαστούν ως “ADC”σχολιαστές.
 
Έτσι ένας εκπαιδευμένος/πιστοποιημένος (για το συγκεκριμένο άθλημα-γεγονός) σχολιαστής ακουστικής περιγραφής θα μεταφέρει τις πληροφορίες του αθλητικού γεγονότος μέσω τεχνολογίας wifi–internet. Οι πληροφορίες θα είναι προσβάσιμες στην κοινότητα των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, είτε είναι μέσα στο αθλητικό γεγονός, είτε στο σπίτι τους. Με αυτή τη προσέγγιση δεν ωφελούνται μόνο οι θεατές με προβλήματα όρασης, που βρίσκονται μέσα στο στάδιο, αλλά και όσοι βρίσκονται εκτός σταδίου πιθανά και σε διαφορετικές χώρες. Σημείο σύνδεσης είναι η γλώσσα επικοινωνίας και το διαδίκτυο.
 
Το “Descroptio” ήδη πραγματοποιείται στην Ελλάδα και την Kύπρο με προοπτική να εφαρμοσθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Aνοίγει τα στάδια για τους ανθρώπους με σοβαρή οπτική διαταραχή παγκόσμια, με παράλληλη δημιουργία θέσεων εργασίας ως “ADC”σχολιαστές
  
Αποδέκτες του προγράμματος είναι οι Eλληνικές-Εθνικές Ομοσπονδίες όλων των Ολυμπιακών και Παρα-ολυμπιακών αθλημάτων και σχετικών διοργανώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, και  ανεξάρτητοι σύλλογοι, ιδιαίτερα στα δημοφιλή αθλήματα, που αποδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία στη πράξη.
 
Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες: 
http;//www.nklabs.gr
www.facebook.com/apalab.phed.uoa/